Teknik

Megabit download svarer til:

10 mbit  = 1,1 MB/s
30 mbit = 3,5 MB/s
50 mbit = 5,9 MB/s
100 mbit = 11,9 MB/s
200 mbit = 23,8 MB/s
500 mbit = 59,6 MB/s
750 mbit = 93,7 MB/s
1000 mbit = 125 MB/s

• Denne kommando køres i en PowerShell med admin-rettigheder

Enable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName "SMB1Protocol" -All

• Derefter startes gpedit.msc
Computerkonfiguration > Administrative skabeloner > Netværk > Lanman-arbejdsstation > Aktiver indstilling - "Giv mulighed for usikre gæstelogon"

I en kør menu skriver du gpedit.msc

Computerkonfiguration -> Administrative skabeloner -> Windows-komponenter -> Kant-UI -> Dobbeltklik på Tillad kantstrygning og vælg Deaktiveret og tryk OK

Brugerkonfiguration -> Administrative skabeloner -> Menuen Start og proceslinjen -> Dobbeltklik på Fjern meddelelser og Løsningscenter og vælg Aktiveret og tryk OK

SCHTASKS /CREATE /SC ONLOGON /DELAY 0000:15 /RL HIGHEST /TN "Kiosk" /TR "C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe -kiosk -disable-pinch www.mikzz.dk"

 

schtasks /CREATE /SC DAILY /TN "SHUTDOWN" /TR "C:\Windows\System32\shutdown.exe /s /f" /ST 22:00

w32tm /config /syncfromflags:manual /manualpeerlist:"0.it.pool.ntp.org 1.it.pool.ntp.org 2.it.pool.ntp.org 3.it.pool.ntp.org"
net start w32time
w32tm /config /update
w32tm /resync /rediscover

Lav en fil der slutter med .reg
Indtast dette:

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\RunMRU]
"MRUList"="ba"
"a"=-
"b"=-
"c"=-
"d"=-
"e"=-
"f"=-
"g"=-